Actievoorwaarden
Op de fiets naar de sportschool

 • Deelname aan de actie houdt in dat je akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 • De actie loopt van zaterdag 1 juni t/m zondag 30 juni 2024. In deze periode ontvang je na ieder bezoek op de fiets aan de sportschool een stempel op jouw stempelkaart.
 • Een volle stempelkaart bestaat uit 3 originele stempels.
 • Uitsluitend originele volle stempelkaarten kunnen worden ingeleverd.
 • Stempelkaarten zijn geldig en kunnen ingeleverd worden tot uiterlijk woensdag 3 juli 2024.
 • Stempelkaarten zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld.
 • ‘Exclusieve Sportcentra’, ‘Milieu Centraal’ en de sportcentra behouden zich het recht voor om stempelkaarten die niet aan de voorwaarden voldoen of die hen frauduleus voorkomen uit te sluiten van de actie.
 • De winnaars van de landelijke prijzen worden op woensdag 10 juli 2024 bekend gemaakt op www.exclusievesportcentra.nl.
 • Deelname aan deze actie staat open voor ieder lid van een ‘Exclusief Sportcentrum’. Medewerkers van de sportcentra zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
 • Om in aanmerking te komen voor de landelijke prijzen is de minimale leeftijd 16 jaar.
 • De gegevens van deelnemers die via de stempelkaart worden verkregen worden uitsluitend gebruikt om de prijzen toe te kennen aan de winnaars. De namen van de winnaars staan gedurende 3 maanden vermeld op www.exclusievesportcentra.nl. De namen van de winnaars worden voor een periode van 12 maanden bewaard.
 • De gewonnen prijs kan niet worden ingewisseld tegen contanten.
 • De gewonnen prijs kan niet aan derden worden overgedragen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • ‘Exclusieve Sportcentra’ en ‘Milieu Centraal’ behouden zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actievoorwaarden en -periode tussentijds te wijzigen.
 • ‘Exclusieve Sportcentra’ en ‘Milieu Centraal’ zijn niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.
 • Te allen tijde gelden de huisregels van het desbetreffende ‘Exclusieve Sportcentrum’.