Aanmelden     Sportscholen     Promotie    Contact    Opbrengst

4 sportscholen zijn in actie

Oproep

Sportscholen zijn opgeroepen om in actie te komen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Van nu tot in ieder geval 31 maart zetten zij zich gezamenlijk in om als sportend Nederland geld in te zamelen voor Giro555 zodat er maximaal hulp kan worden geboden in het getroffen gebied.

Acties

Er zijn fantastische initiatieven en acties bij de sportscholen! Denk hierbij aan het doneren van inschrijfgelden, van de opbrengst van sportdrank verkoop, een collectebus in de club, een lootjesverkoop, een sponsoractie.

We hopen met al deze acties samen op 1 april een mooi bedrag te kunnen geven aan Giro555.

#sportscholeninactie

Doe mee aan de actie bij jouw sportschool!

Bekijk hier alle deelnemende sportscholen

De aardbeving heeft het leven van honderdduizenden mensen volledig verwoest. Veel mensen zijn dakloos en ontredderd. Er is dringend behoefte aan medische zorg, dekens, voedsel en onderdak.

#sportscholeninactie voor Giro555

#sportscholeninactie is een initiatief van Exclusieve Sportcentra